Onderzoek voor gemeenten

Online enquête programmatuur biedt gemeenten enorm veel mogelijkheden om mensen uit bepaalde groepen of specifieke gebieden makkelijk te betrekken bij het ontwikkelen van beleid of het vorm geven van concrete ideeën.

Met een geavanceerd account (kosten voor de gemeente vanaf 400 euro op jaarbasis) zijn er enorm veel typen peilingen te houden. Bij de enquêtevragen kunnen foto’s en filmpjes worden geplaatst. De vragenlijsten kunnen online en offline worden gebruikt en het invullen kan onder andere aan de gemeentelijke website of aan een ‘mijngemeente’ profiel of socialmedia account worden gekoppeld. Elke gemeente kan de eigen huisstijl toepassen om voor de ondervraagden herkenbaar te zijn.

Inge Pastoor is sinds 2013 vertrouwd met het opzetten van online enquêtes in het programma Survey Monkey. Zij is enthousiast over de creativiteit die binnen deze programmatuur mogelijk is. Peilingen kunnen eenmalig over een bepaald onderwerp gedaan worden, bijvoorbeeld als evaluatieonderzoek. Maar ook klankbordpeilingen gedurende een langer lopend traject of project zijn mogelijk. Zo krijg je als gemeente nieuwe mogelijkheden om het fenomeen "klankborden" een nieuwe inhoud te geven.

Graag adviseert Inge Pastoor met het opzetten van een enquête en zij traint ook met plezier de communicatiecollega’s om zelf enquêtes op te zetten en uit te voeren. 

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl