Klankbord onderzoek bij projecten

Een moderne manier van ‘klankborden’ bij grotere en langer durende projecten is het gebruik maken van online klankbord onderzoek. De betrokkenen bij het project kunnen zich vanaf het begin online aanmelden en ook tussentijds zich alsnog aansluiten of juist weer afmelden.

Zij krijgen online vragen in te vullen, geven feedback en kunnen ook wensen voor het verdere verloop van het project aangeven. Bij een voldoende hoeveelheid respondenten is voor aanvang van het project en tijdens de voortgang op deze manier voeling te houden met wat er leeft bij de betrokkenen. Online enquête programmatuur (zoals SurveyMonkey) is hierbij heel goed bruikbaar en kan goed ingezet worden naast andere offline communicatiemiddelen. Ik zet zo’n online klankbord onderzoek graag voor u op en ik kan ook helpen bij het benaderen van de respondenten en de analyse van de (tussentijdse) resultaten.

Twitter response: "Could not authenticate you."

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl