Raad op Pad

Organisatie Raad op Pad bijeenkomsten

Belangrijke krent in de pap bij de adviesfunctie voor de gemeenteraad was het organiseren van de zogenoemde Raad op Pad bijeenkomsten. Dat is een betrekkelijk nieuw fenomeen in de raadscommunicatie met als motto: Praat met de Raad. In de periode maart 2018 - maart 2019 organiseerde ik drie Raad op Pad bijeenkomsten namens de Baarnse gemeenteraad. Samen met enkele gemeenteraadsleden/steunfractieleden werden thema's gekozen en de opzet uitgewerkt. In juni 2018 was dat 'Parkeren in woonstraten', in november 2018 kwam 'Wonen voor twintigers' aan bod en begin maart 2019 was de bijeenkomst voor 'Nieuwkomers & hun vrijwilligers'. Het leverde mooie levendige bijeenkomsten op, telkens op een andere lokatie in Baarn, bewust buiten het gemeentehuis. De raadsleden en steunfractieleden kunnen tijdens de Raad op Pad rechtstreeks zelf in gesprek met groepen bewoners rond een actueel thema. Een open manier om ervaringen te delen en raadsbreed te kijken wat er speelt. Met die eigen informatie toetst de gemeenteraad of beleidskaders moeten veranderen of niet. 

No tweets found.

Adviseur free publicity
Communicatie gemeentelijke samenwerking
Projectcommunicatie
Regionale samenwerking

Communicatieadviseur gemeente
Communicatieonderzoek gemeente
Interim communicatieadviseur gemeente
Woordvoerder en persvoorlichter

INGEPAST Communicatie - Inge Pastoor
Stationsweg 59
3743 EM Baarn (per 1 april 2019)
06 55 70 25 91
mail@ingepast.nl